MAXI:COMBO Ver.2.12

ノーマルコンボ

dmgSCrecipedmgSC
12F
22 AA / 構え
 文曲移行
16F
33 SC中A+B / 構え
69 > 禄存中B +36
79 > 七星刻&禄存中B +46
72 > 禄存中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行。全方向受身確定
+39
22 24 A+B+Kホールド / 構え
77 > 天枢中K > B+K +55
80 > 七星刻&天枢中K > B+K +58
116 > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B +92
120 > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B +96
30 33 しゃがみA+B / 構え
41 > 玉衡中B
 文曲移行
+11
42 > 玉衡中K +12
86 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+53
18F
28 BB / 構え
 天枢移行
16 B / 構え
32 > 巨門中B
 文曲移行
+16
42 B / 
56 > B +14
20F
22 24 B / 構え
49 > 天枢中AKホールド(微)
 右手側にきりもみ回転
+27
53 > 天枢中A > 玉衡中Bホールド > 巨門中B
 文曲移行
+31
64 > 天枢中A > 玉衡中B > 文曲中B
 禄存移行
+42
72 > SC&天枢中BBA+B
 巨門移行
+48
92 > SC&天枢中AA+B > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+68
44 B+KBBBA / *8   ジャスト入力でダメージアップ
58 > 背向けB+K +14
44 立ち途中KK / 
30 AB / *3構え
 天枢移行
24F
46 AAA / 構え
63 > 玉衡中A +17
66 AAAB / 
68 SC中AAAB / 構え
95 > 禄存中B +27
92 > 禄存中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行。全方向受身確定
+24
60 AB / 構え
71 > 巨門中B
 文曲移行
+11
48 AB / 構え
 禄存移行
26F
54 K / *7
68 > B +14
98 > B+K
 前後・左受身確定
+44
46 KG / *6
61 > B +15
30F
20 A+B /   1段目のみ先端ヒット
28 > しゃがみK +8
42 > しゃがみA
 全方向受身確定
+22
64 > B+K
 前後・左受身確定
+44
30 33 B / 構え
42 > 巨門中B
 全方向受身確定でダメージアップ
+12
64 > SC&巨門中BA+B
 受身なしにヒット
+31
32F
45 49 A+B / 
66 > ~少し伸ばしてA+B +21
66 > K +21
71 > ~少し伸ばしてB+K +26
76 > B > 文曲中B
 禄存移行
+31
94 CE > > A+B+K +49
100 CE > > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +55
100 CE > > 七星刻中A+B+K +55
101 CE > > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > B+K +56
128 CE > > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+79
131 CE > > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+82
42F
26 28 K / 
47 > A+B +21
49 > B+K +23
50 > B+K +24
50 > A+B +24
51 > B +25
53 > B+Kホールド +27
74 CE > A+B+K +48
76 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +50
78 CE > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > B+K +52
80 CE > 七星刻中A+B+K +54
80 > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK
 全方向受身確定
+52
75 > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行。受身なしにヒット
+47
88 > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+60
103 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B +75
106 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B +78
69 > B > 天枢中K > B+K
 右後ろ空中制御で回避可
+43
64F
60 B+K / 中段ガード不能
93 > ~振り向き~B+K
 全方向受身確定を兼ねる
+33
特殊
36 39  or B / 構え
58 > 玉衡中KK +22
63 > 玉衡中B > 文曲中B
 禄存移行
+27
74 > SC&玉衡中A+B > 背向けB+K +35
77 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+38
48  or B
88 > B > 文曲中B
 禄存移行。前後受身確定
+40
80 > A+B
 全方向受身確定
+32
77 > B+K
 受身なしにヒット
+29
40 背向けB+K / 
71 > B+K +31
40 天枢中AK / 
37 天枢中AA+B / 構え
91 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+54
36 天枢中BB / 構え
40 天枢中K / 
54 > B
 文曲移行
+14
45 七星刻&天枢中K / 
59 > B
 文曲移行
+14
37 SC&天枢中A+B / 構え
78 > 天枢中BBA+B
 巨門移行
+41
18 19 巨門中K / 
47 > A+B +29
55 > BBB +37
65 > B+Kホールド > A+B +47
68 74 > B+KG > 文曲中AA > 禄存中B +50 +55
75 > B+KG > SC&文曲中AB > 禄存中B +56
72 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +54
72 79 > B+KG > 文曲中AA > 七星刻&禄存中B +54 +60
81 > B+KG > SC&文曲中AB > 七星刻&禄存中B +62
73 CE > A+B+K +55
75 CE > A+B+Kホールド > 七星刻中天枢中K > B+K +57
79 CE > 七星刻中A+B+K +61
81 CE > B+Kホールド > A+B+K +63
83 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +65
84 CE > B+Kホールド > 七星刻中A+B+K +66
85 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > B+K +67
69 > SC中A+B > 禄存中B +50
75 > SC中A+B > 七星刻&禄存中B +56
86 > B+Kホールド > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK
 全方向受身確定
+67
84 > B+Kホールド > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行。受身なしにヒット
+65
103 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+84
105 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+86
41 45 禄存中KK / 
64 > A+B +23
66 > B+Kホールド +25
87 CE > A+B+K +46
92 CE > 七星刻&A+B+K +51
93 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +52
96 CE > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > B+K +55
91 > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK
 全方向受身確定
+46
87 > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行。受身なしにヒット
+42
113 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+68
116 CE > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+71
43 SC&禄存中A+B / 構え
80 > 玉衡中B > 禄存中B +37
88 > 玉衡中 > SC&天枢中BBA+B +45
90 > SC&玉衡中A+B > 背向けB+K +47
95 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+52
34 37 文曲中AA / 構え
58 > 禄存中A +24
66 > 禄存中B +32
74 > 七星刻&禄存中B +40
34 37 文曲中AAホールド / 構え
65 > 巨門中B > 文曲中AA
 巨門移行
+31
68 > 巨門中B > 文曲中AB +34
78 > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中B +44
81 89 > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中A > 文曲中B +47 +52
81 89 > 巨門中B > 文曲中B > 七星刻&禄存中B +47 +52
86 > 巨門中B > SC&文曲中AB > 禄存中B +49
80 > SC&巨門中BA+B > SC中巨門中BA+B +43
39 文曲中AB / 
37 SC&文曲中AB / 構え
74 > 禄存中B +37
83 > 七星刻&禄存中B +46
30 26 文曲中B / 構え
61 > 禄存中B +31
69 > 七星刻&禄存中B +39
19 玉衡中Bホールド / 構え
35 > 巨門中B
 文曲移行
+16
40 玉衡中KK / 
52 SC&玉衡中KK / 
47 SC&玉衡中A+B / 構え
70 > 天枢中A > 玉衡中B > 文曲中B
 禄存移行
+23
70 > SC&天枢中BBA+B
 巨門移行
+23
76 > 天枢中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+29
81 > 天枢中K > B+KB +34
82 > 天枢中K > B+K +35
96 > SC&天枢中A+B > SC&天枢中BBA+B
 巨門移行
+49
47 破軍中KK / 
33 35 破軍中A+B+K / 構え
88 > 天枢中K > B+K +55
92 > 七星刻&天枢中K > B+K +59
127 CE > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+92
131 CE > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+96
55 55 右側面投げ / 上投構え
64 > 玉衡中B
 文曲移行
+9
65 > 玉衡中K +10
98 > SC&玉衡中KK > B +43
連係
30 33 AB / 構え  2段目ヒット時
42 > 巨門中B
 禄存移行。全方向受身確定を兼ねる
+12
20 22 KB / 構え  2段目ヒット時
47 > 天枢中BB
 文曲移行
+27
70 > SC&天枢中BBA+B
 巨門移行
+48
71 > 天枢中K > B+KB +51
73 > 天枢中K > B+K +53
114 > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B +92
118 > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B +96
16 22 A+Bホールド /   1段目ガード~2段目ガード不能時
33 > ~少し伸ばしてB+K +17
34 > B > 文曲中B
 禄存移行
+18
47 CE > > A+B+K +31
48 CE > > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +32
50 CE > > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > B+K +34
51 CE > > 七星刻中A+B+K +35
66 CE > > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+44
68 CE > > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+46
30 33 A+BB / 構え
42 > 巨門中B
 禄存移行
+12
64 > SC&巨門中BA+B
 巨門移行
+31
40 44 禄存中KKホールド /   2段目ヒット時
70 > G > しゃがみA+B > 玉衡中B
 文曲移行
+30
71 > B+Kホールド +31
71 > G > しゃがみA+B > 玉衡中K +31
73 > B > 文曲中B
 禄存移行
+33
93 CE > A+B+K +53
98 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +58
100 CE > 七星刻中A+B+K +60
101 CE > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > B+K +61
113 > G > しゃがみA+B > SC中玉衡中KK > B +69
130 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+86
133 CE > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+89

カウンターコンボ

dmgSCrecipedmgSC
16F
18 20 A / 構え
48 > 天枢中AK +30
82 > SC&天枢中AA+B > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行。
+62
86 > SC&天枢中AA+B~構え解除 > B+KBBBA > 背向けB+K
 前後受身確定
+66
18F
61 BBB / 
43 B+K / 
21 23 B+KG / 構え
56 > 文曲中AB +35
74 > 文曲中AA > 禄存中B +53
74 > 文曲中AAホールド > 巨門中BK +53
75 > 文曲中AAホールド > 巨門中B > 文曲中AA +54
76 > 文曲中AAホールド > 巨門中B > 文曲中AB +55
86 > 文曲中AAホールド > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中B +65
89 99 > 文曲中AAホールド > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中A > 文曲中B
 禄存移行
+68 +76
89 98 > 文曲中AAホールド > 巨門中B > 文曲中B > 七星刻&禄存中B +68 +75
83 > SC&文曲中AB > 禄存中B +60
83 > 文曲中AAホールド > SC&巨門中BA+B > 巨門中B
 文曲移行
+60
94 > 文曲中AAホールド > 巨門中B > SC&文曲中AB > 禄存中B +71
99 > 文曲中AAホールド > 巨門中B > SC&文曲中AB > 七星刻&禄存中B +76
49 54 B+Kホールド / 
70 > A+B +21
74 > B +25
93 CE > A+B+K +44
97 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +48
98 CE > 七星刻中A+B+K +49
100 CE > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > B+K +51
98 > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK
 全方向受身確定
+44
94 > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行。受身なしにヒット
+40
121 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+67
123 CE > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+69
22F
34 B+KB / 
24F
31 B / 構え
48 > 文曲中B +17
特殊
21 23 A / 構え
56 > 禄存中B +35
74 76 > 禄存中KK > B +53 +53
66 > 禄存中 > 巨門中B > 文曲中AA > 禄存中B +45
67 > 禄存中 > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中B +46
69 74 > 禄存中 > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中A > 文曲中B +48 +51
70 74 > 禄存中 > 巨門中B > 文曲中B > 七星刻&禄存中B +49 +51
87 CE > 禄存中B+K > 破軍中A+B+K +66
92 CE > 禄存中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +71
94 CE > 禄存中B+K > 七星刻&破軍中A+B+K +73
95 CE > 禄存中B+K > 七星刻&破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +74
74 > 禄存中 > 巨門中B > SC&文曲中AB > 禄存中B +51
59 > 禄存中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+36
64 > 禄存中 > SC&玉衡中A+B > 天枢中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+41
65 > 禄存中 > SC&玉衡中A+B > 天枢中K > B+K +42
66 > 禄存中 > SC&玉衡中A+B > 七星刻&天枢中K > B+K +43
76 > SC&禄存中A+B > 玉衡中B > 文曲中B
 禄存移行
+53
78 > SC&禄存中A+B > SC&玉衡中A+B > 背向けB+K +55
82 > SC&禄存中A+B > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+59
112 CE > 禄存中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+89
117 CE > 禄存中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+94
21 23 A / 
57 > B+KBBBA > 背向けB+K
 ジャスト入力でダメージアップ
+36
62 > BBB +41
70 > A+B > B > 文曲中B
 禄存移行
+49
73 > AB > 巨門中B
 文曲移行
+52
73 > B+Kホールド > A+B +52
74 > BB > 文曲中AA > 禄存中B +53
77 79 > A+G
 背面投げ
+56 +56
81 89 > B+KG > 文曲中AAホールド > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中B +60 +66
82 84 > K > B
 不安定
+61 +61
83 91 > B+KG > 文曲中AAホールド > 巨門中B > 文曲中B > 七星刻&禄存中B +62 +68
76 CE > A+B+K +55
80 CE > A+B > > A+B+K +59
87 CE > B+Kホールド > A+B+K +66
91 CE > B+Kホールド > 七星刻中A+B+K +70
93 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +72
95 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > B+K +74
67 > A > SC&天枢中AA+B > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+44
79 > SC中AAAB > 禄存中B +56
89 > B+KG > 文曲中AAホールド > 巨門中B > SC&文曲中AB > 禄存中B +66
90 > AB > SC&巨門中BA+B
 巨門移行
+67
91 > B+KG > 文曲中AAホールド > 巨門中B > SC&文曲中AB > 七星刻&禄存中B +68
93 > B+Kホールド > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK
 全方向受身確定
+70
94 > B+Kホールド > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行。受身なしにヒット
+71
114 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+91
116 CE > B+Kホールド > 七星刻&A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+93
43 47  or B / 
66 > 玉衡中 > 天枢中BB
 文曲移行
+23
81 > 玉衡中B+K > 破軍中BB > 文曲中B
 禄存移行
+38
84 > 玉衡中 > 天枢中K > B+KB +41
87 > 玉衡中 > 天枢中K > B+K +44
99 CE > 玉衡中B+K > 破軍中A+B+K +56
105 CE > 玉衡中B+K > 七星刻&破軍中A+B+K +62
108 CE > 玉衡中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +65
113 CE > 玉衡中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +70
105 > 玉衡中 > SC&天枢中AA+B > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+58
113 > 玉衡中 > SC&禄存中A+B > 玉衡中B > 文曲中B
 禄存移行
+66
113 > 玉衡中 > SC&禄存中A+B > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+66
121 > 玉衡中 > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+74
138 CE > 玉衡中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+91
18 39  or K / 
32 > B +14
33 > 立ち途中B +15
85 > B > 天枢中AB > 文曲中B
 前後受身確定。後ろ受身は密着時のみ。
+67
52 56  or KKKジャスト / 
78 > B+K
 全方向受身確定でダメージアップ
+26
102 > SC中A
 全方向受身確定
+46
26 走り中K / 
41 > B +15
40 44 天枢中BB / 構え
70 > 文曲中AAホールド > 巨門中B
 文曲移行
+30
80 88 > 文曲中AA > 禄存中B +40 +44
80 88 > 文曲中B > 禄存中B +40 +44
84 92 > 文曲中AA > 七星刻&禄存中B +44 +48
84 93 > 文曲中B > 七星刻&禄存中B +44 +49
89 > SC&文曲中AB > 禄存中B +45
94 > SC&文曲中AB > 七星刻&禄存中B +50
63 SC&天枢中BBA+B / 構え
72 > 巨門中B
 全方向受身確定でダメージアップ
+9
39 巨門中AK / 
19 21 巨門中B / 
54 > 文曲中AAホールド > 巨門中B
 文曲移行
+35
65 73 > 文曲中AA > 禄存中B +46 +52
73 > SC&文曲中AB > 禄存中B +52
69 75 > 文曲中B > 禄存中B +50 +54
72 79 > 文曲中B > 七星刻&禄存中B +53 +58
44 SC&巨門中BA+B / 構え
54 > 巨門中B
 文曲移行。全方向受身確定でダメージアップ
+10
21 禄存中Kホールド / 
40 > AA
 文曲移行
+19
連係
24 B+KB /   2段目カウンター時
54 > B+K +30

リーサルコンボ

dmgSCrecipedmgSC
16 18 A / 構え  ガード耐久値が低い相手にランカウンター
53 > 玉衡中KK +37
87 > 玉衡中 > 天枢中BB > 文曲中AA > 禄存中B +71
87 > 玉衡中 > 天枢中BB > 文曲中B > 禄存中B +71
90 > 玉衡中 > 天枢中BB > 文曲中B > 七星刻&禄存中B +74
91 101 > 構え解除 > B+KG > 天枢中AAホールド > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中B +75 +83
94 103 > 構え解除 > B+KG > 天枢中AAホールド > 巨門中B > 文曲中B > 七星刻&禄存中B +78 +85
95 CE > 構え解除 > B+Kホールド > A+B+K +79
96 CE > 玉衡中B+K > 破軍中A+B+K +80
98 CE > 構え解除 > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +82
98 107 CE > 玉衡中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +82 +89
101 111 CE > 玉衡中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > B+K +85 +93
101 > 構え解除 > B+KG > 天枢中AAホールド > 玉衡中B > SC&文曲中AB > 禄存中B +83
123 CE > 玉衡中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+105
127 CE > 玉衡中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+109
36 39 A+B /   インパクトカウンター
80 > B+K
 遠距離でも安定
+44
96 > A+B > B > 文曲中B +60
99 > B+Kホールド > B
 不安定
+63
110 > B+KG > 文曲中AAホールド > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中B +74
113 > B+KG > 文曲中AAホールド > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中A > 文曲中B +77
105 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +69
111 CE > A+B > > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +75
117 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +81
92 > SC中A > SC&玉衡中KK > B +53
146 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+107
148 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+109
50 55 B /   リベンジにヒット
76 > B+K +26
76 > ~少し伸ばしてB +26
79 > B > 巨門中B
 文曲移行
+29
79 > G > しゃがみA+B > 玉衡中K +29
80 > B > 文曲中B
 禄存移行
+30
99 CE > A+B+K +49
103 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +53
101 > B > SC&巨門中BA+B +46
113 > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+58
117 > G > しゃがみA+B > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+62
131 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+76
134 CE > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+79
50 55 Bホールド / 構え  リベンジにヒット
89 > 巨門中K > B+Kホールド +39
106 CE > 巨門中K > A+B+K +56
116 CE > 巨門中K > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +66
119 CE > 巨門中B+K > 破軍中A+B+K +69
126 CE > 巨門中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +76
103 > 巨門中 > SC&文曲中A+B > しゃがみB +48
105 > 少し待って~SC&玉衡中A+B > 背向けB+K +50
105 > 少し待って~SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+50
134 > 巨門中 > SC&禄存中A+B > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+79
164 CE > 巨門中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+109
167 CE > 巨門中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+112
31 34 B / 構え  上段空振りにヒット
74 > 文曲中B > 禄存中B +43
94 CE > 文曲中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +63
95 CE > 文曲中B+K > 破軍中A+B+K +64
97 CE > 文曲中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > B+K +66
101 CE > 文曲中B+K > 七星刻&破軍中A+B+K +70
115 CE > 文曲中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+81
118 CE > 文曲中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+84
21 23 巨門中K /   七星転生経由でヒット
67 > A+B > B > 文曲中B
 禄存移行
+46
68 > B+Kホールド > A+B +47
69 > AB > 巨門中B +48
71 > B+KG > 文曲中AA > 禄存中B +50
75 > K > B +54
76 > B > 玉衡中 > 天枢中K > B+K +55
76 CE > A+B+K +55
77 CE > A+B > > A+B+K +56
84 CE > B+Kホールド > A+B+K +63
86 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +65
77 > B > SC&天枢中AA+B > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+54
78 > G > しゃがみA+B > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+55
90 > B > 玉衡中 > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+67
100 CE > B > 玉衡中B+K > 破軍中A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B +77
106 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+83
108 CE > B+Kホールド > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+85
48 55 禄存中KKホールド /   2段目をガードクラッシュにヒット
110 > A+B > B+Kホールド +62
129 CE > A+B > A+B+K +81
136 CE > A+B > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +88
138 CE > A+B > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > B+K +90
151 > A+B > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK
 全方向受身確定
+96
141 > A+B > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行。受身なしにヒット
+86
169 CE > A+B > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+114
172 CE > A+B > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+117
19 21 玉衡中B / 構え  七星転生経由でヒット
72 > 文曲中B > 禄存中B +53
72 > 文曲中AA > 禄存中B +53
83 > 文曲中AAホールド > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中B +64
86 95 > 文曲中AAホールド > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中A > 文曲中B
 禄存移行
+67 +74
91 > 文曲中AAホールド > 巨門中B > SC&文曲中AB > 禄存中B +70
19 21 玉衡中Bホールド / 構え  七星転生経由でヒット
76 > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中B +57
77 > 巨門中B > 文曲中AA > 禄存中B +58
80 > 巨門中B > 文曲中B > 禄存中A > 文曲中B
 禄存移行
+61
81 88 > 巨門中B > 文曲中B > 七星刻&禄存中B +62 +67
82 90 > 巨門中B > 文曲中AA > 七星刻&禄存中B +63 +69
85 > 巨門中B > SC&文曲中AB > 七星刻&禄存中B +64
24 26 文曲中K /   七星転生経由でヒット
54 > B+K +30
59 > B+Kホールド +35
62 > B > 文曲中B
 禄存移行
+38
84 CE > A+B+K +60
92 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +68
96 > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK
 全方向受身確定
+70
94 > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行。全方向受身確定
+68
126 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+100
130 CE > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+104
24 26 破軍中A /   GI成功後にヒット
54 > B+K +30
62 > A+B +38
94 CE > A+B+K +70
98 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +74
75 > SC中A > 玉衡中KK > B
 文曲移行
+49
92 > SC中A+B > 禄存中B +66
124 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B +98
128 CE > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B +102
62 68 七星刻中B+KBBBA / *8 構え  ジャスト入力でダメージアップ
87 CE > 構え解除 > A+B+K +25
87 CE > 構え解除 > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +25
102 CE > 構え解除 > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+34

ガードクラッシュコンボ

dmgSCrecipedmgSC
0 test

壁コンボ

dmgSCrecipedmgSC
0 test

リバーサルエッジ

dmgSCrecipedmgSC
18 18 RE中Aホールド / 構え
44 > 天枢中BB
 文曲移行
+26
47 > 天枢中AK +29
81 > SC&天枢中AA+B > SC玉衡中KK > B
 文曲移行
+63
32 RE中AA / 
36 > B +4
37 > 立ち途中B
 禄存移行
+5
40 > しゃがみAAA
 全方向受身確定。受身なしには1段目のみヒット
+8
23 23 RE中A / 構え  2周目リーサルヒット
32 > 玉衡中K +9
35 > 玉衡中B
 文曲移行
+12
55 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+32
23 23 RE中Aホールド / 構え  2周目リーサルヒット
59 > 天枢中K > B
 文曲移行
+36
68 73 > 天枢中BB > 文曲中AA > 禄存中B +45 +50
69 74 > 天枢中BB > 文曲中B > 禄存中B +46 +51
72 77 > 天枢中BB > 文曲中B > 七星刻&禄存中B +49 +54
68 > SC&天枢中AA+B > SC玉衡中KK > B
 文曲移行
+45
73 > 天枢中BB > SC&文曲中AB > 禄存中B +50
37 RE中AA /   2周目リーサルヒット
40 > B +3
41 > 立ち途中B
 禄存移行
+4
43 > しゃがみAAA
 全方向受身確定。受身なしには1段目のみヒット
+6
24 42 RE中B / 構え
48 > 禄存中B +24
54 > 七星刻&禄存中B +30
31 31 RE中B / 構え  2周目リーサルヒット
80 > 禄存中KKホールド > B+Kホールド +49
94 CE > 禄存中KKホールド > A+B+K +63
101 CE > 禄存中KKホールド > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K +70
103 CE > 禄存中KKホールド > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > B+K +72
107 > 禄存中KKホールド > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK
 全方向受身確定
+76
96 > 禄存中KKホールド > SC中A+B > 禄存中 > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行。受身なしにヒット
+65
120 CE > 禄存中KKホールド > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+89
122 CE > 禄存中KKホールド > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
 文曲移行
+91

ガードインパクト

dmgSCrecipedmgSC
0 技レベル中
24 > A+B
51 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > B+K
56 CE > A+B+K
46 > SC中A+B > 禄存中B
75 CE > A+B+Kホールド > 天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
78 CE > A+B+Kホールド > 七星刻&天枢中K > SC中A > SC&玉衡中KK > B
0 技レベル弱
43 > K > B
49 > AB > 巨門中B
 文曲移行